0887 239 079 ; 0895423162

mitstroy@gmail.com

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОПАКОВКИ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЕЧЕНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА ЯДКИ С. ЯНА, ОБЛ. СОФИЯ РЗП 3 000 м²

Начало-ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОПАКОВКИ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЕЧЕНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА ЯДКИ С. ЯНА, ОБЛ. СОФИЯ РЗП 3 000 м²

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОПАКОВКИ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЕЧЕНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА ЯДКИ С. ЯНА, ОБЛ. СОФИЯ РЗП 3 000 м²

ЕТАП 1 –ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС И СКЛАДОВА БАЗА

ЕТАП 2 – АДМИНИСТРАТИВЕН КОРПУС