0887 239 079 ; 0895423162

mitstroy@gmail.com

НАЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ЗАЛИ “РАКОВСКИ“

Начало-НАЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ЗАЛИ “РАКОВСКИ“

НАЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ЗАЛИ “РАКОВСКИ“

ЗАЛА ПО СПОРТНА ГИМНАСТИКА И ПРИСТРОЙКАГР. СОФИЯРЗП 2 800 м²