0887 239 079 ; 0895423162

mitstroy@gmail.com

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ С НАФТОВО И ГАЗОВО СТОПАНСТВО „ЕПИК ЕА“

Начало-ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ С НАФТОВО И ГАЗОВО СТОПАНСТВО „ЕПИК ЕА“

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИ СЕНЗОРИ С НАФТОВО И ГАЗОВО СТОПАНСТВО „ЕПИК ЕА“

ГР. БОТЕВГРАД