0887 239 079 ; 0895423162

mitstroy@gmail.com

ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

Начало-ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

РАЙОН ДРУЖБА, ГР. СОФИЯРЗП 13 500 м²