0887 239 079 ; 0895423162

mitstroy@gmail.com

Добив на инертни материали

Начало-Добив на инертни материали
Добив на инертни материали

Ключова дейност на фирмата е добивът и производството на инертни материали, с която компанията задоволява нуждите на своята работа по проекти и производство. Инертните материали са широк набор от естествени материали, използвани в строителството. Предлаганите инертни материали са пясък, филц, дренаж и баластра. Инертните материали се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси. Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж – основи, пътища и други приложения. Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи и пътища.

● Промит речен пясък със следните фракции:
● 0-4 мм

Промишлена база